Kvarner

Kvarner je regija na Hrvatskom jadranu koja ima neobičan položaj koji spaja more i gorje, a klime su blage mediteranske i oštre planinske. Može se reći da je ova regija jedna od rijetkih gdje možete skijati i surfati u istom danu. Kvarner ima više od 305.000 stanovnika, a najveći je grad Rijeka sa 144.000 građana. Službeni jezik na ovome području je Hrvatski, ali se u pojedinim mjestima koriste čakavsko i kajkavsko narječje. Smatra se kako je u primorju tijekom zimskih mjeseci prosječna temperatura zraka 5,2 stupnja a tijekom ljetnih 23 stupnja. Gorje u siječnju imaju temperaturu zraka nižu od nule a u srpnju 16,8 stupnjeva. Zbog zanimljivog geografskog položaja kvarnerski je zaljev bio atraktivan raznim vladarima tijekom povijesti. Tako su liburni naselili obale Kvarnera, a nakon njih se nastanjuju Grci, Rimljani, Mađari, Slaveni i mnogi drugi. Zahvaljujući njima danas Kvarner ima bogatu kulturnu i gospodarsku baštinu. Tako možemo reći da se na ovom području na...

Pročitaj više

Istaknuta ponuda smještaja: