Uvjeti korištenja

Internetska stranica www.croatiarents.com u vlasništvu je trgovačkog društva KLEPIĆ d.o.o., Odranska 23, Donja Lomnica, Hrvatska, OIB: 57971859676.

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

1. Pristupanjem stranici, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja ovih stranica. Zadržavamo pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja stranice u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu od trenutka objave. Korisnik je dužan redovito čitati uvjete korištenja, te se smatra da je pristupanjem stranicama upoznat uvjetima korištenja istih.

2. Ovi uvjeti korištenja su sastavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) te zajedno sa podacima objavljenim na internet starnici www.croatiarents.com predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem www.croatiarents.com smatra se da je korisnik upoznat sa ovim uvjetima korištenja te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što posjetitelj stranica, korisnik i/ili kupac nije pročitao uvjete korištenja te navedene zakone.

3. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Usluge www.croatiarents.com webshopa mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina.

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu croatiarents-a za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i croatiarents-a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem www.croatiarents.com internet stranice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:

tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu croatiarents-a odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem interneta

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti croatiarents o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (KLEPIĆ d.o.o., Odranska 23, 10412 Donja Lomnica) ili elektroničkom poštom na info@croatiarents.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada croatiarents, odnosno croatiarents internet stranica zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti croatiarents-u iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio croatiarents o jednostranom raskidu Ugovora.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike usluge, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaku uslugu.

Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena usluge, cijena PDV-a, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje. Troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV. Pored cijene proizvoda u kunama može se nalaziti informativna cijena u Eurima. Cijena u Eurima je informativnog karaktera te se može razlikovati prilikom naplate zbog tečajnih razlika. Konačna naplata vrši se isključivo u hrvatskim kunama (HRK).

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@croatiarents.com ili na telefonske brojeve +385993544440 i +385993544442 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj +385993544440 ili +385993544442 i pomoći ćemo vam kod narudžbe.

III) Reklamacije i prigovori

Reklamacije i prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

• na brojeve telefona: +385993544440, +385993544442 • na e-mail adresu: info@croatiarents.com • na adresu: KLEPIĆ d.o.o., Odranska 23, 10412 Donja Lomnica

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznos.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

4. Usluge je moguće ugovorit svakim danom od 0-24. Usluge se ugovaraju elektronskim putem. Nakon izvršene narudžbe dobije se obavijest na email o izvršenoj narudžbi. Kupac je obavezan pratiti email u slučaju da nakon narudžbe dobije povratni email da neka od usluga nije dostupna ili da neki od podataka koje je naveo nije ispravan.

5. Croatiarents ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim. Ne možemo jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Croatiarents se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako,

fotografije proizvoda i usluga ne moraju uvijek stopostotno odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi.

6. Prodavatelj se obvezuje na www.croatiarents.com internet stranici redovno održavati i davati posjetiteljima i kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima i uslugama u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik pristajanjem na ove uvjete korištenja potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu upututi prigovori, maloprodajnoj cijeni usluge, uvjetima plaćanja, uvjetima pružanja usluga, vremenu pružanja usluga te načinom rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvrašavaja prava na jednostrani raskid ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje, jamstvima koja se daju uz uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim uvjetima korištenja.

7. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača.

8. U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da prodavatelj neke od naručenih usluga neće moći isporučiti, odnosno da su neki od usluga iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih usluga, kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe E-mailom ili telefonom, te u tom slučaju prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Kupac ima opciju otkazati naručenu uslugu ili zatražiti zamjensku uslugu.

9. Prodavatelj će dostaviti kupcu kao potrošaču u smislu odredaba ZZP-a potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove uvjete korištenja, kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

10. Proces upisivanja cijene na internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući da se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen

obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

11. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za online kupovinu.

12. Prilikom korištenja www.croatiarents.com internet stranice, korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom izvršavanja narudžbe. Suprotno postupanje ovlašćuje prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi.

13. Ukoliko su pokraj cijena u hrvatskim kunama prikazane i cijene u ostalim valutama, napominjemo da se valutne cijene izračunavaju prema važećoj tečajnoj listi i služe isključivo kao informacija prema kojoj se kupac može okvirno informirati o iznosu u valuti. Naplaćeni iznosi mogu se razlikovati od onih prikazanih ovdje. Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti.

14. U slučajevima kada je kupcu isporučena usluga različita od one koju je kupio, isti ima pravo na isporuku naručene usluge, a ukoliko to nije moguće kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda.

15. Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranice.

16. Sukladno čl. 10 ZZP, prodavatelj omogućuje svim kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte ili elektroničke pošte na adresu prodavatelja ili na adresu elektroničke pošte prodavatelja info@croatiarents.com te će prodavatelj obavijestiti kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

17. Privatnost korisnika odnosno Cookie policy je objavljena ovdje. Pristupanjem internet stranici slažete se sa korištenjem kolačić.

18. Izjava o privatnosti podataka se nalazi ovdje.

19. Izjava o sigurnosti online plaćanja se nalazi ovdje.

20. Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

21. Stranica se svakodnevno održava i izmjenjuje pa povremeno može doći do kratkoga prekida rada stranice.