Podaca

Podaca je naselje smješteno ispod Biokova, na južnom djelu Makarske rivijere, podijeljeno je na tri zaseoka: Kapeć, Viskovića vala i Ravanje. O ovim naseljima govori nalaz kamenog bata za mlaćenje žita iz davne prošlosti, koji je danas smješten u samostanu franjevaca u Zaostrogu. Ovo su mjesto nastanjivali iliri, 2000. godine prije Krista. Područje je bilo pod vlašću Narone što se može vidjeti iz brojnih arheoloških nalaza kao što je primjerice razbijena žara sa novcima cara Severa. Poznato je da su Hrvati naselili Makarsko primorje, kao i ovaj kraj zbog korištenja biokovskih pašnjaka i lakše obrane o neprijatelja. Poznata je i starohrvastka crkva sv. Ivana koja potječe iz 11. stoljeća sa grobovima Kačića u Gornjoj Podaci. U doba predromanike nikla je i crkva sv. Ivana na groblju u podaci, a povjesničari smatraju da je ova crkva jedna od važnih predromaničkih crkvi u Dalmaciji. Nedaleko ove crkve 1492. godine izgrađena je crkva sv. Stjepana koja je oživjela ...

Pročitaj više

Karta smještaja Podaca

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Podaca: