Dugi Rat

Dugi Rat se nalazi 15. kilometara jugoistočno od Splita, a u sastavu općine su tri naselja. To su Jesenice, Dugi Rat i Duće, a prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine općina Dugi Rat je imala 7305 stanovnika. Ovo je mjesto naseljeno još od kamenoga doba, a o tome govore i mnogi nalazi u špiljama Ponistricama i Turskoj peći. Mnoge gradine i gomile su dokaz trajne naseljenosti u željeznom i brončanom dobu. Neke su gomile većinom služile kao groblja, dok je dio bio važan za granice Ilirskih plemena. U Dugom je ratu smještena osnovna škola „Jesenice“, koja je 2003. godine proslavila 135 godina postojanja. Posebno je važna i ranokršćanska bazilika, čiji su ostaci pronađeni 1911. godine. U mjestu se nalazi i crkva sv. Petra kao i dvojna crkva sv. Stjepana. Osim ove dvije crkve valja spomenuti i crkve smještene u planinskom djelu, a to su crkva sv. Maksima sa grobljem, crkva sv. Andrije na Obliku te crkva Gospe od Sniga. 1864. godine dolazi do izgradnje ...

Pročitaj više

Karta smještaja Dugi Rat

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Dugi Rat:

Apartmani 1 Moris

Apartmani 1 Moris

Dugi Rat
Srednja Dalmacija

Već od 38 €