Rukavac - Vis

Rukavac je smješten sa južne strane otoka Visa, a od centra grada je udaljen 10 kilometara. Teritorijalno je u sastavu splitsko dalmatinske županije, a danas je vrlo atraktivna turistička destinacija koju posjećuju turisti iz svih dijelova svijeta. Ovo priobalno naselje sadrži nekoliko zaselaka. Od starog rukavca, te Donjeg i Gornjeg Rukavca. Uz uvalu Rukavac smještena je i poznata plaža Srebrna, koja pripada najljepšim plažama u Dalmaciji. Poznat je i otočić Ravnik, koji zbog svog prirodnog fenomena, Zelene špilje privlači mnoge strane i domaće turiste. U prošlosti je to bilo malo Dalmatinsko mjesto koje se najviše bavilo ribarstvom, a danas je glavna gospodarska djelatnost turizam. Osim ribarstva u prošlosti su se mještani ovoga kraja bavili stočarstvom, maslinarstvom i uzgojem vinove loze. Odmor u Rukavcu je savršen za one turiste koji su spremni čitave dane uživati na krasnim plažama, modrom čistom moru, te zelenom okruženju sa blagom mediteranskom klimom....

Pročitaj više

Karta smještaja Rukavac - Vis

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Rukavac - Vis: