Olib

Otok Olib se nalazi na graničnom području Dalmacije i Kvarnera. Pripada sjevernodalmatinskoj skupini otoka, točnije zadarskoj skupini. Nalazi se između otoka Paga na istoku, od kojeg ga dijeli Pohlipski kanal, i Silbe na zapadu, od koje ga dijeli Olipski kanal. Već u prvim godinama nove ere povjesničar antičke Grčke Strabon spominje današnji Olib odnosno naselje „Aloip“. Prvobitno naselje Aloip se nalazilo na uzvisini Gradina. I položaj i naziv lokaliteta Gradina upućuju da je to naselje postojalo još u doba Ilira tj. Liburna, pretpovijesne kulture željeznog doba. Prema neznatnom broju stanovnika od oko 200 otočana ne da se zaključiti da je Olib već u rimsko doba bio relativno gusto naseljen. Kad su prije oko 500 godina Turci harali hrvatskim kopnom, mnogi seljaci pobjegli su iz okolice Splita na Olib, gdje su se osjećali sigurnima pred osvajačima. Otok je tada pripadao bogatoj plemićkoj obitelji kojoj su novi doseljenici kao kmetovi morali do 14. svibnja 1900. p...

Pročitaj više

Karta smještaja Olib

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Olib: