Zabok

Zabok sadrži 17 naselja, a pripada Krapinsko zagorskoj županiji. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine ovaj grad je imao 8994 stanovnika. Zabok je u prošlosti imao tekstilnu industriju koja u današnjim vremenima posluje u teškim uvjetima. Nalazi se i proizvodni pogoni metalnih konstrukcija ali i manje uslužne tvrtke. Grad se prostire na 34 kilometra kvadratna, a uprava se sastoji od gradonačelnika i vijeća. No, ime ovog grada se spominje davne 1335. godine u darovnici kralja Karla I koji je darovao ovaj posjed Petru. Tijekom vremena došlo je do smanjenja posjeda i nastanka novih manjih koji dobivaju svoje vladare. 1857. godine Zabok je imao samo 281 stanovnika dok se 1948. godine taj broj povećava i iznosi preko 1000. ovdje se nalazilo i sajmište, a osim toga radila je i tvornica tekstila koja je bila začetnik industrijalizacije. Status je grada Zabok dobio tek 1993. godine. Prema podacima zavoda smatra se da prosječna starost u gradu iznosi 39,2 godine, ...

Pročitaj više

Karta smještaja Zabok

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Zabok: