Slatina

Slatina se sastoji od 15 naselja, koji su smješteni u Virovitičko podravskoj županiji. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine ovaj grad je imao 14.819 stanovnika, od kojih je više od pola Hrvata (53,12%), dok je srba 33,07 posto. 1992. godine Slatina je dobila status grada. Ovo područje postoji još iz rimskoga doba, a dokazi tome su pronađene rimske opeke, žlice, noževi, vilice te novac. U 12. stoljeću Slatina se spominje kao naselje u župi Novaki, koja se nalazila na granici sa rijekom Vojlovicom i Čađavićkom. U prošlosti se Slatina nazivala Salathnock, Salathinaj ili Szlatyna. 1848. godine postaje glavno kotarsko središte koje je imalo 36 sela. No, drugi svjetski rat donosi mnoge posljedice i žrtve te je tako uništeno 1602 domaćinstva, deset zgrada i 4 crkve. Kao posebna znamenitost u Slatini izdvaja se drvo sekvoje visine 63 metra, a potječe još iz 1807 godine. Drvo je zaštićeno, a tu je smješten i dvorac grofa Janka Draškovića, koji je nak...

Pročitaj više

Karta smještaja Slatina

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Slatina: