Prelog

Prelog je smješten u Međimurskoj županiji, a čini ga 8 naselja. Udaljen je od grada Čakovca 15 kilometara, a prema popisu stanovništva iz 2001. godine grad je imao 7.781 stanovnika. grad je bio naseljen još od doba neolita, a prvi se put ovo ime spominje 1264. godine. tijekom 16. stoljeća smatra se najveće naseljenim područjem između rijeke Drave i Mure, a uskoro dolazi i do izgradnje velike svilane i uzgoja dudova svilca. Tijekom prvog i drugog svjetskog rata dolazi do gospodarskog rata, a značajna je bila 1997. godina kada Prelog dobiva upravo status grada. U današnje je vrijeme gospodarski, obrazovni i kulturni centar Donjeg Međimurja, a zahvaljujući dobroj proizvodnji dolazi do izvoza mnogih proizvoda. Bogat je kulturnim znamenitostima, a posebno valja istaknuti crkvu sv. Jakoba koja se prvi puta spominje u 14. stoljeću. Čini ju trodijelni oltar sa likovima svetaca, a posebnost crkve čine i freske koje je naslikao Giacomo Barollo. 1997. godine se otkr...

Pročitaj više

Karta smještaja Prelog

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Prelog: