Pregrada

Pregrada pripada Krapinsko zagorskoj županiji a sastoji se od 26 naselja. Nalazi se između rijeke Sutle i padina Maceljske gore. Ime ovoga grada se prvi puta u statutima Zagrebačkog Kaptola spominje davne 1334. godine, a postoji nekoliko legendi o podrijetlu ovoga imena. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine ovaj grad imao je 7165 stanovnika, dok je u današnje vrijeme taj broj stanovnika povećan. Mještani se većinom bave uslužnim djelatnostima, proizvodnjom, ali i turizmom. Svakako valja istaknuti da Pregrada sadrži prvu vinsku cestu u Hrvatskoj a nedavno je otvorena i poslovna zona koja će obuhvatiti sve veće tvrtke. Postoji mnogo informacija i dokumenata o naseljenosti ovoga mjesta još od prapovijesti. Pronađene su mnoge kamene sjekire iz mlađeg kamenog doba, bakrenog i brončanog doba, a posebno je zanimljiv pronalazak violinskoga gudala pronađenog na oranicama u Maloj gori. Često su se pronalazili i grobovi, keramičke posude, čavli te limene naru...

Pročitaj više

Karta smještaja Pregrada

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Pregrada: