Osijek

Osijek se nalazi na desnoj obali rijeke Drave, a pripada najvećem gradu u Slavoniji, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine ukupno sadrži 107.784 stanovnika. grad se sastoji od Gornjeg grada, Donjeg grada, Novog grada kojima pripadaju naselja Jug 1 i Jug 2, Industrijske četvrti, Cvjetnog naselja, Retfale te znamenite Tvrđe. Na ovome području tijekom prošlosti najveću važnost je imalo Keltsko naselje Mursa, a bila je smještena na prostoru današnjeg Donjeg grada. Poznat je i rimski vojni logor, a od posebnog značaja je bio i most preko rijeke Drave koji je tijekom niskoga vodostaja imao vidljive ostatke kamenih stupova. Sa druge strane rijeke Drave na njega se nadovezivao nasip, a posebno valja istaknuti i rimsku Mursu koja je postala kolonija 1024. godine. dolazi do velikoga razvoja grada, a tijekom godina su sve više pronađeni mnogobrojni arheološki ostaci. Prvi puta se grad Osijek spominje 1196. godine u dokumentu kralja Emerika budući da je Osijek u ...

Pročitaj više

Karta smještaja Osijek

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Osijek: