Novska

Grad Novska nalazi se u Sisačko moslavačkoj županiji, a na području grada postoje 23 naselja. Smještena je 95 kilometara jugoistočno od grada Zagreba, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine imala je 13.518 stanovnika. U samom gradu na mjestu gdje se nalazila crkva sv. Demetrija danas je crkva sv. Luke Evanđeliste koja se spominje još od 1489. godine. Grad Novska je u prošlosti bio posjed grofice Katarine Svetačke sve do provale Turaka kada je Kristofor II Svetački postao turski vazal. Vrlo važna činjenica za povijest Novske su komorski popisi stanovništva u 17. stoljeću. smatra se da je tada u kotaru Kraljeva Velika bilo naseljeno 13 sela i zaseoka. U to vrijeme područje Novske pripada kotaru Kraljeve Velike, a 1746. godine postoji zapis da Novska ima 50 kuća, 300 odraslih te 36 djece. 1755. godine sagrađena je i kapelica koja je posvećena sv. Katarini. Poznata je i župa sv. Luke Evanđelista, koja je postala dio Novske 1789. godine. Na ovom podru...

Pročitaj više

Karta smještaja Novska

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Novska: