Čazma

Čazma je grad koji se nalazi u Bjelovarsko bilogorskoj županiji 60 kilometara jugoistočno od Zagreba i 30 kilometara od Bjelovara. U sastavu grada nalazi se 36 naselja, a prema popisu stanovništva iz 2001 godine grad je imao 8.895 stanovnika. Smatra se da je Čazma osnovana 1226. kad je biskup Stjepan II. Babonić osnovao župu iako se Čazma spominje kao posjed zagrebačkog biskupa u Felicijanovoj ispravi o osnutku Zagrebačke biskupije 1094. 1094. godine u Zagrebu je osnovana biskupija. 1101. ugarski kralj Koloman sklopio je s hrvatskim velikašima ugovor na Dravi. Po tom sporazumu Hrvati slobodno biraju Kolomana za svog kralja, Hrvatska ostaje slobodna zemlja,i samo je preko kralja povezana s Ugarskom. Kralj Koloman obavlja kraljevsku vlast u Hrvatskoj i to dvjema cestama koje se po njemu dugo zovu Kolomanove ceste. Prva takva cesta vodi preko Drave, preko Križevaca, Vrbovca i Zagreba prema moru i Rijeci, a druga od Koprivnice, preko Jagnjetovca, Rovišća, Čazme, Siska i Topu...

Pročitaj više

Karta smještaja Čazma

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Čazma: