Belišće

Belišče se nalazi u Osječko baranjskoj županiji, a u sam sastav grada se ubraja 9 naselja. Smješten je na desnoj obali rijeke Drave, a sam geoprometni položaj je upravo zbog toga vrlo povoljan. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine ovaj je grad imao 10.825 stanovnika. Većinu su činili katolici, ali ima i pravoslavaca te ostalih pripadnika drugih vjera. Naziva se često i gradom papira i sporta, a može se reći da tragovi ljudskog života datiraju još iz prapovijesti. Posebno se mogu istaknuti i arheološki ostaci naselja koji potječu iz mlađeg kamenog doba te bakrenog doba. Tijekom prošlosti ovo su područje nastanjivala plemena, dok su se ovdje duže zadržavali Avari, Bugari i Goti. Posebno je bila poznata i pilana osnovana 1884. godine koja je tada bila najveća u Europi, a s vremenom dolazi do porasta broja stanovništva i dolaska ostalih građana na ova područja. Posebno se isticala i palača Gutmann koja je bila veliko ostvarenje u tadašnjem vreme...

Pročitaj više

Karta smještaja Belišće

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Belišće: