Svetvinčenat

Svetvinčenat – gradić festivala Svetvinčenat ili San Vincenti je gradić koji je svoje ime dobio po mučeniku sv. Vincenciju. Gradić Svetvinčenat broji dvadeset i dva naselja: Bibići (Bibici), Bokordići (Boccordi), Boškari (Boscari),Brhanići (Bercani), Bričanci (San Bricio),Butkovići (Butcovici), Cukrići (Zuccari), Čabrunići (Zabroni),Foli (Folli), Juršići (Roveria), Kranjčići (Cranzetti), Krase (Crasse o Marchetti), Pajkovići (Paicovi), Peresiji (Peresio), Pusti (Radigosa),Raponji (Rapogni), Režanci (Resanci), Salambati (Salambati), Smoljanci (Smogliani), Stancija Malusa (Stanzia Malusa), Svetvinčenat (Sanvincenti), Štokovci (Stocozzi), Tofulini (Toffolini). Gradić se smjestio u samom centru južnog dijela Istre i to na polovici puta između Pule i Pazina. Cijeli je grad Svetvinčenat okružen šumama i pašnjacima kao u nekoj od bajki. Grad obilije kulturnom baštinom, od spomenika i znamenitosti valja istaknuti Dvorac Morosini-Grimani,Kaštel Grimani i Grad...

Pročitaj više

Karta smještaja Svetvinčenat

Istaknuta ponuda smještaja:

Smještaji u Svetvinčenat: