Parkovi prirode

Parkovi prirode

10.04.2015. 13:23:45


U Hrvatskoj se nalazi 11 parkova prirode od čega je 6 planinskih. Posebno se ističe park prirode Biokovo koje svojom ljepotom krajolika privlači mnoge turiste, a zahvaljujući velikoj raznolikosti živoga svijeta, ovdje se nalazi i 1500 različitih vrsta biljaka od kojih je veliki broj endemičnih poput biokovskog zvonca te uskolisne zečine. Poznato je i bogatstvo raznih geomorfoloških oblika poput raznih špilja, vrtača, jama i škrapa. Također, na ovom području žive i mnoge ptice i gmazovi, a treba istaknuti i muflone, puhove, divokoze, vukove te šišmiše. Osim Biokova svojom ljepotom se ističe i park prirode Kopački rit, koje svojom zelenom vegetacijom pripada jednim od najočuvanijih močvarnih nizina u Europi. U parku najviše prevladavaju šume bijele vrbe te močvarna područja, koja su idealna za život vodozemaca, riba, ptica i mnogih sisavaca. Južni je dio Kopačkoga rita proglašen zoološkim rezervatom. Ipak ovom parku posebnu čar daju ptice, čak 282 vrste od kojih se 141 redovno gnijezdi. Ovo je ujedno i najveće mrjestilište riba koje pripadaju dunavskom slivu. 1986. godine ovaj park prirode je zbog važnosti područja kao močvarnog staništa velikoga broja ptica smješten na listu važnih ornitoloških područja u Europi. Svakako treba spomenuti i park prirode Lastovsko otočje koje sadrži 44 otoka, otočića i hridi. Obuhvaća otok lastovo sa pripadajućim otočićima. Zahvaljujući prekrasnim i bogatim obilježjima kopna i vrlo raznolikom živom svijetu ovaj park ima posebnu vrijednost. Na ovom području ima ukupno 703 biljne vrste, od kojih je 53 ugroženo. Ima 141 životinja, od kojih je 71 ugroženo, a poseban značaj parku prirode daju ugrožene vrste poput lastovske i jadransko primorske gušterice. Lonjsko je polje najveće zaštićeno područje koje ima bogatu zelenu površinu zahvaljujući šumama hrasta lužnjaka i vlažnih pašnjaka. Ovaj park prirode je stanište mnogim pticama močvaricama, a najviše obitavaju male bijele čaplje, žličarke, orao štekavac i kliktaš, crne rode, bijelobrade čigre te patke njorke. Ove vrste su u mnogim dijelovima Europe polako i izumrle. Osim toga ovdje je zabilježeno čak 250 vrsta ptica od kojih se većina gnijezdi. Zato možemo reći da je to glavni razlog zašto su pojedina područja u ovom parku zaštićena kao ornitološki rezervati. 1983. godine čitavo je područje parka prirode smješteno na listu važnih ornitoloških područja Europe. Park prirode medvednica karakteriziraju šume bukve, hrasta kitnjaka, javora, jasena i jele, a unutar Medvednice se nalazi i 8 zaštićenih šumskih rezervata. Na ovom području obitavaju razne životinje i biljke, a biljnih je vrsta čak preko 1300, dok ptičji svijet ima oko 70 gnjezdarica. Posebno valja istaknuti i najpoznatiju stijenu ovoga parka, naziva Zeleni škriljavac, a poznata je i špilja Veternica koja ima kanal dug 7100 metara. Ova je špilja jedna od najvažnijih paleontoloških nalazišta u Hrvatskoj. Park prirode Papuk obuhvaća skoro čitavo područje istoimene planine, zapadni dio Krndije. 95 posto površine parka je prepuno šuma, koje su zbog prirodnih vrijednosti zaštićene i možemo reći da osim prirodnih značajki ovaj park ima i važne geološke značajke te je zbog toga 2007. godine dobio status geoparka. Na sjeverozapadnom području smješten je prvi geološki spomenik u Hrvatskoj, rupnica, koji je zaštićen zbog lučenja vulkanskih stijena. Ovdje obitavaju mnoge biljne i životinjske vrste poput ptica i šišmiša. Park prirode Telašćica pripada jednim od nejljepšij Jadranskih uvala a obuhvaća 13 otoka i hridi. Kopneno područje ovoga parka sadrži bujnu mediteransku vegetaciju i 400 biljnih vrsta. Podmorje Telašćice čini pjeskovito dno koje je ukrašeno livadama cvjetnice posidonije, a sadrži bogat životinjski i biljni svijet. Park prirode Učka ima vrlo razvijenu šumsku vegetaciju, a ističu se primorske šume bukve te mnoge livade i travnjaci na kojima obitavaju mnoge zaštićene biljne vrste, od kojih je u parku čak preko 1200, a osim toga ima i oko 150 vrsta ptica. Učka sadrži i oko 200 speleoloških objekata. Osim spomenutih parkova prirode valja spomenuti i park prirode Velebit koje je najveće zaštićeno područje u Hrvatskoj, Vransko jezero te park prirode Žumberak.